Likapartikkelit ovat hydraulijärjestelmän riesa

Nykyaikaiset hydraulijärjestelmät ovat entistä tarkempia öljyn puhtauden suhteen. Likainen öljy nopeuttaa komponenttien kulumista. Pahimmillaan likapartikkelit voivat jumittaa esimerkiksi venttiileitä.

Komponenttien toimintahäiriöt tai suodattimien normaalia nopeampi tukkeutuminen voivat viitata siihen, että öljyn puhtaustasossa on suuria ongelmia. Jos järjestelmä on jo ehtinyt vikaantua, asiakkaalla on harvoin aikaa odottaa, vaan syy öljyn likaisuudelle pitäisi saada nopeasti selville.

Hydrauli- ja voitelujärjestelmistä löytyvien likapartikkeleiden analysointi ja identifiointi vaatii usein monimutkaisia tutkimusmenetelmiä, eikä perinteisistä partikkelilaskureista ja spektrometrianalyyseista ole aina apua. Likapartikkeleiden alkuperän selvittämistä saattaa monimutkaistaa entisestään se, ettei paikan päälle ole aina järkevä matkustaa pitkien tai hankalien kulkuyhteyksien takia, tai kun laitteen valmistajalla eikä operaattorilla ole täysin selkeää kuvaa siitä, että mitä on tapahtunut järjestelmän käytön aikana.

Monesti laboratorioon saattaa tulla pullossa näyte, jossa on ”jotakin”. Näytteestä voi joskus heti ensisilmäyksellä nähdä, että järjestelmässä on jokin pahasti pielessä, mutta mikä? Asian selvittäminen vaatii laaja-alaista ymmärrystä ja tietämystä hydraulijärjestelmistä, öljynäytteiden analysoinnista sekä järjestelmän puhtauteen vaikuttavista tekijöistä.

>> Lue koko artikkeli         (Promaint 3-2018 s. 22-24, teksti Arto Laamanen Hydac Oy)

Tutustu
HYDAC Fluid Care Laboratory