Tekninen puhtaus – tuotannosta lopputuotteeseen

Artikkeli: Promaint 1/2019    Teksti: Arto Laamanen, Hydac Oy

Uudessa, suoraan valmistuslinjalta tulevassa koneessa saattaa esiintyä odottamattomia vikoja, vaikka kaikki komponentit ovat uusia ja asennusvirheitä ei ole tehty.
Vikaantumisen taustalla voivat olla hiukkasmaiset epäpuhtaudet, jotka ovat jääneet komponentteihin valmistusprosessin jälkeen. Komponentit ovat voineet likaantua myös pakkaus-, kuljetus- tai asennusvaiheessa.

Saksan autoteollisuus on ollut suunnannäyttäjänä teknisen puhtauden kehittämisessä jo pitkälti toistakymmentä vuotta, mutta vähitellen myös koneenrakentajat ovat havahtuneet teknisen puhtauden tärkeyteen.
Tekninen puhtaus ei kosketa vain komponenttien valmistusta vaan niiden puhtaudesta pitää huolehtia koko tuotantoketjun loppuun saakka.

Monessa asiassa taustalla on raha, ja niin myös teknisen puhtauden parantamisessa. Kun tuotantolinjalta valmistuneen koneen vikojen etsintään ja korjaamiseen kuluu työaikaa, tarkoittaa se myös rahallisia menetyksiä. Kaikki koneenrakentajat eivät edes tiedä ylimääräisiin korjauksiin kuluva aikaa tai niistä aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Mutta kun kustannuksia saadaan selville, kiinnostus teknistä puhtautta kohtaan kasvaa.

Kaikki komponenttien likaisuudesta johtuvat viat eivät välttämättä edes ilmaannu heti koneen käyttöönoton yhteydessä, vaan vasta myöhemmin asiakkaalla. Takuuajan korjaukset ovat valmistajalle kalliita, mutta uuden koneen vikaantuminen vaikuttaa myös asiakastyytyväisyyteen. Tällä taas voi olla pidemmälle kantautuvia vaikutuksia.

Vaadittava puhtaustaso?
Lopputuotteen vaadittu puhtaustaso määrittää vaatimukset prosessille ja kullekin sen osa-alueelle. Käyttämällä sopivia komponentteja teollisissa pesukoneissa, testausjärjestelmissä ja kaikissa puhtauden kannalta oleellisissa laitteissa voidaan lopputuotteiden puhtaus saattaa ennakkoon päätetylle tasolle.

Suurempi haaste on määritellä järkevä puhtaustaso eri komponenteille ja järjestelmille. Liian korkeat komponenttien puhtausvaatimukset eivät koskaan ole haitaksi järjestelmän toiminnalle, mutta toisaalta niillä ei välttämättä saavuteta etua, vaan ne aiheuttavat vain turhia kustannuksia ja hidastavat tuotantoa ylimitoitettujen puhdistusprosessien vuoksi.
Koneenrakentajan ei siis välttämättä kannata suoraan kopioida komponenteille vaadittavia puhtaustasoja autoteollisuuden standardeista, vaan esimerkiksi hydraulijärjestelmän puhtaustasot pitää määritellä asiantuntijoiden kanssa tapauskohtaisesti.

>> Lue artikkeli Promaint 1/2019 näköislehdestä (ympu.com s. 40-41)