Uudet ISOBUS-yhteensopivat AgPLd-turvaluokitellut ohjaimet traktori- ja työkonesovelluksiin

Nykypäivänä maatalouskoneiden ja traktorien lisälaitteiden valmistajien täytyy yhdistää järjestelmiinsä yhä enemmän sähköisiä laitteita parantaakseen laitteiden tehokkuutta ja tuottavuutta. Samalla valmistajat pyrkivät vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja pienentämään päästöjä.

Konerakentajien täytyy vastata yhä kasvaviin turvallisuusvaatimuksiin EN ISO 25119:2018 standardin harmonisoituessa korvaamaan aiemman EN 16590:2014 standardin, mitkä koskevat traktorien sekä maa- ja metsätalouskoneiden ohjausjärjestelmien turvallisuutta. ISOBUS (ISO 11783:2017) on kehittynyt de-facto kommunikaatioprotokollaksi maatalouslaitteissa. Se mahdollistaa traktorin, lisälaitteiden ja muiden elektronisten laitteiden keskinäisen kommunikoinnin valmistajasta riippumatta.

TTControl, Hydac:n ja TTTech:n tytäryhtiö vastaa näihin vaatimuksiin uusilla HY-TTC 508 ja HY-TTC 590 ohjaimilla. Ohjaimet ovat sertifioituja ISO 25119 AgPL d -tasolle asti sekä ovat ISOBUS-yhteensopivia ollen listattuna AEF-tietokannassa. HY-TTC 590:ssa Flash-muistin koko on kasvatettu 32 MB:iin, joka mahdollistaa suurempienkin ISOBUS-objektikokoelmien säilömisen. 100BASE-T1 -perustainen BroadR Reach -rajapinta ethernetin fyysisenä tasona vastaa yhä kasvavien datansiirtomäärien asettamiin haasteisiin.

 

Lue aiheesta julkaistut artikkelit (eng.)

CAN Weekly Telegraph

IVT Magazine Page 110

 

Tutustu aiheeseen lisää: